การส่งมอบงานและภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งให้นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนในตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ กับนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พร้อมทั้งอดีต
อธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี
2  ต.ค. 2563