การส่งหน้ากาก N95 เพื่อรมฆ่าเชื้อด้วย ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ


9  เม.ย. 2563