กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ติดตามผลกระทบพร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยพายุโพดุล


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอ (VDO Conference) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อติดตามผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุโพดุล และวางแผนไม่ให้เกิดผลกระทบการให้บริการ  พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการประชุมทางไกล VDO Conference ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุโพดุลที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ และความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ที่รับบริการ  โดยให้แต่ละศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ หากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ใดจำเป็นต้องปิดการให้บริการต้องสามารถส่งต่อไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นดำเนินการได้

นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนในพื้นที่ประสบภัย โดยมอบให้ทางสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ผลิตโลชั่นทากันยุงรีเพลมอส จำนวน 2,000 ซอง ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีประสิทธิภาพป้องกันยุง ริ้น ทากและปลิง ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้สามารถนำไปใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก และให้ทางสถาบันวิจัยสมุนไพรผลิตเจลล้างมือ จำนวน 1,000 ขวด ไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล เพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาด


ในส่วนของความปลอดภัยของอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็งนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดเตรียมทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของน้ำ น้ำแข็ง โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย พร้อมทั้งการเฝ้าระวังโรคฉี่หนูโดยการใช้ชุดทดสอบเลปโตสไปรโรซีสที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลิตขึ้นให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วย

4  ก.ย. 2562