กรมวิทย์ฯ พัฒนาเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต BP Sure ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และประชาชน ตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิตในพื้นที่ได้เอง


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยพัฒนาเครื่องทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต BP Sure เตรียมถ่ายทอดความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ทั่วประเทศ และประชาชน ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตได้อย่างทั่วถึง และมั่นใจในผลการวัดความดันโลหิตที่มีความถูกต้องแม่นยำ พร้อมเชิญชวนประชาชนนำเครื่องวัดความดันโลหิตมาทดสอบคุณภาพ วันที่ 26 ก.ค. 2562 ในงานใต้ร่มพระบารมีน้อมนำสุขภาพดีวิถีชุมชน ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันเครื่องวัดความดันโลหิต เป็นเครื่องมือตรวจสุขภาพที่ประชาชนนิยมมีไว้ใช้งานตามบ้าน มีทั้งที่เป็นแบบปั๊มความดันอัตโนมัติ และแสดงค่าความดันเป็นตัวเลข โดยพบว่าประชาชนคนไทยมีการซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตมาใช้ประมาณ 200,000 เครื่อง/ปี อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปยังไม่ทราบว่าควรต้องมีการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อดูว่าเครื่องมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และมีความแม่นยำหรือไม่ ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจในผลการวัด เครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้งานจะต้องมีคุณภาพได้รับการทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งหวังให้เครื่องวัดความดันโลหิตที่ตรวจวัดให้แก่ผู้ป่วย และที่ประชาชนใช้งานได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดโครงการ “เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยได้พัฒนาชุดทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต BP Sure ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตที่ประชาชนสามารถทดสอบได้เอง โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบเทียบเป็นเครื่องอ้างอิง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต (BP Sure) ซึ่งช่วยประมวลผลการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตของประชาชนได้ง่ายยิ่งขึ้น ภายในแอพพลิเคชั่นยังมีข้อมูลความรู้สำหรับประชาชนเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และข้อแนะนำในการใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต อีกด้วย

“ โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งมักพบมากในผู้สูงอายุ และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอื่นตามมาได้ เช่น หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน หลอดเลือดหัวใจอุดตัน หัวใจวาย และไตวายได้ สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ควรได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะ เพื่อให้ทราบว่าตนเองเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันสามารถตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ได้ที่บ้าน หรือเข้ารับบริการตรวจจาก รพ.สต. และ อสม. ในพื้นที่ และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นี้ กระทรวงสาธารณสุข จะจัดโครงการใต้ร่มพระบารมีน้อมนำสุขภาพดีวิถีชุมชน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรมให้บริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแก่ประชาชน บริการซ่อมบำรุงเครื่องวัดความดันโลหิตเบื้องต้น บริการตรวจวัดความดันโลหิต และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตและเครื่องวัดความดันโลหิต บริเวณถนนสาธารณสุข 2 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนนำเครื่องวัดความดันโลหิตมาทดสอบความแม่นยำได้ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวทิ้งท้าย

24  ก.ค. 2562