รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตน.นักวิชาการเงินและบัญชี,นักเทคนิคการแพทย์,เภสัชกร,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

12  มี.ค. 2562