รมว.สธ.หนุนกรมวิทย์ฯ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ


 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ

    วันนี้ (4 มกราคม 2562) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยม และรับฟังผลการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมมอบนโยบายและเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาคให้การต้อนรับ

 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า รู้สึกประทับใจและน่ายินดีอย่างยิ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรหลักด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ และมีนักวิจัยที่มีความสามารถมาก มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นน่าภูมิใจหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ระบบการแพทย์และสาธารณสุข และการขับเคลื่อนประเทศด้วย

     ทั้งนี้ได้มอบนโยบายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมในการป้องกันและรักษาโรคที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง พัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศึกษาและวิจัยสมุนไพรไทย นำผลงานวิจัยมาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับภาคเอกชน เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์นี้ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ

7  ม.ค. 2562