ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตน.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ4  ม.ค. 2562