ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

27  ธ.ค. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)