โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

18  ธ.ค. 2561

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทั้งจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11 – 24 ธันวาคม 2561 และวันที่ 7- 20 มกราคม 2562 ซึ่งกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมประกอบด้วย 1) การแพทย์ขั้นพื้นฐาน 2) ทันตกรรมเคลื่อนที่ 3) บริการตรวจตา 4) สุขภาพจิตเคลื่อนที่ 5) แนะนำและฝึกอาชีพ และ 6) กิจกรรมอื่นๆ