กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปนปลอมสารต้องห้าม


     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพของนักกีฬายกน้ำหนัก โดยการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปนปลอมสารต้องห้าม เพื่อป้องกันนักกีฬายกน้ำหนักใช้อาหารเสริมที่ปนปลอมสารต้องห้ามโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผย ภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ว่า  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกอบกับศักยภาพที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย และประสบการณ์ในการทดสอบสิ่งปนปลอม สารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรต่างๆ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จึงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานทั้งสองจึงได้จัดทำโครงการ “ความร่วมมือด้านสุขภาพของนักกีฬายกน้ำหนัก” เพื่อเป็นการป้องกันนักกีฬาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปนปลอมสารต้องห้ามโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเป็นการส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องด้านอาหารและการปนเปื้อนสารอันตรายให้แก่นักกีฬา ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะได้เฝ้าระวังและได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดชนิดใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลนักกีฬาประเภทอื่นๆ รวมถึงประชาชนต่อไปด้วย


 นางบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากผลงานการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติที่ผ่านมาของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันได้หลายปีติดต่อกัน ทางสมาคมฯ จึงอยากพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้มากยิ่งขึ้น และหาทางป้องกันปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักกีฬาที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณทั้งด้านความสวยงาม ลดน้ำหนัก บำรุงร่างกาย สร้างกล้ามเนื้อ โดยไม่ทราบว่ามีการปนปลอมสารต้องห้ามหรือไม่ สมาคมฯ จึงได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อาจปนปลอมสารต้องห้าม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ว่าจะเป็นการถูกยึดเหรียญรางวัลและการถูกห้ามเข้าแข่งขันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นการตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นักกีฬาสงสัยก่อนการบริโภคจะเป็นวิธีสร้างความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อาจมีสารต้องห้าม โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เพื่อให้สมกับคำว่า “ชัยชนะอย่างขาวสะอาด ปราศจากสารต้องห้าม”

3  ธ.ค. 2561