ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ serum all in 1 และ ผลิตภัณฑ์ Mineral spray จากสารสกัดมะหาด

12  ก.ย. 2561

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ผลิตภัณฑ์ serum all in 1 และ ผลิตภัณฑ์ Mineral spray จากสารสกัดมะหาด โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร