ประกาศกองแผนงานและวิชาการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตน.นักวิเทศสัมพันธ์

13  พ.ย. 2560