ประกาศกองแผนงานและวิชาการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตน.เจ้าพนักงานธุรการ

24  ต.ค. 2560