ศูนย์พันธุ์ศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง


19  ต.ค. 2560