การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ และ ๑๑/๑

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต

29  ต.ค. 2564