แจ้งแก้ไขเวลาสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตน.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์30  ก.ย. 2564