รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา

*** เปิดรับสมัคร ถึง 15 ตุลาคม 2564 นี้ ***

30  ก.ย. 2564