กำหนด วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป (สอบวันที่ 17/09/64)

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง กำหนด วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วุฒิปริญญาโท ด้านจุลชีววิทยา)

10  ก.ย. 2564