กำหนด วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป (สอบวันที่ 16,18/09/64)

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง กำหนด วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี

10  ก.ย. 2564