(ปิดรับสมัครแล้ว) กองการแพทย์จีโนมิกส์ฯ ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ และผู้ช่วยวิจัย (ลูกจ้างเหมาโครงการ)

กองการแพทย์จีโนมิกส์ฯ ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ และผู้ช่วยวิจัย  (ลูกจ้างเหมาโครงการ) 

- ผู้ประสานงานโครงการ (ป.ตรี) 3 ตำแหน่ง 

- ผู้ช่วยวิจัย (ป.โท) 1 ตำแหน่ง

โครงการวิจัยเกี่ยวกับโควิด-19 และวัณโรค ปฏิบัติงานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สนใจส่ง CV มาที่ gmc.pathogen@gmail.com 

รับสมัครถึงวันที่ 20 ก.ย. 2564
7  ก.ย. 2564