สาธิตการใช้ชุดทดสอบแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK) ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด

19  ก.ค. 2564