เลื่อนกำหนด วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ ๑

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เลื่อนกำหนด วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป

14  ก.ค. 2564