ไขข้อข้องใจตะกอนในวัคซีนมาจากไหน❓

คำแนะนำสำหรับการใช้วัคซีนที่มีอลูมิเนียมเจลเป็นส่วนผสม

  • ต้องเขย่าขวดให้วัคซีนกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนดูดด้วยกระบอกฉีดยา
  • เมื่อดูดวัคซีนออกจากขวดแล้ว ควรฉีดทันที
  • หากตั้งทิ้งไว้ ต้องดีดกระบอกฉีดยาให้วัคซีนกระจายตัวก่อนฉีด โดยอาจต้องดึงอากาศให้เข้ากระบอกฉีดยาเล็กน้อยก่อนเขย่า
  • ต้องขนส่งและเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม ช่วง 2-8 ํc
  • ห้ามขนส่งหรือจัดเก็บในอุณหภูมิติดลบหรือแช่แข็ง


ตะกอนแบบไหนที่ผิดปกติ !!!..และไม่ควรใช้วัคซีนขวดนั้น

  • เขย่าแล้วไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
  • เห็นเป็นเม็ดตะกอนเล็กๆ กระจายไปทั่ว
  • ตกตะกอนอย่างเร็ว

30  มิ.ย. 2564