กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ประเทศไทย มีข้อมูลเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่เข้มแข็ง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการควบคุมป้องกันโรค การรักษา และการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ในประเทศได้
 ข้อมูลการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ล่าสุด (21-27 มิถุนายน 2564) สายพันธุ์เดลตาจากเดิม 661 ราย พบเพิ่มอีก 459 ราย ในเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12 และมากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร
 สายพันธุ์เบตา จากเดิม 38 ราย พบเพิ่มอีก 89 ราย โดยพบในเขตสุขภาพที่ 11 (สุราษฎร์ธานี 1 ราย) และเขตสุขภาพที่ 12 (พัทลุง 1 ราย ยะลา 2 ราย นราธิวาส 84 ราย) และเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 1 ราย ซึ่งทั้ง 89 รายได้รับการรักษาและติดตามผู้สัมผัส เพื่อควบคุมโรคแล้ว 

สำหรับผู้ป่วยที่กรุงเทพมหานคร 1 ราย เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อในชุมชนจากกรุงเทพ แต่ติดเชื้อจากลูกที่เดินทางจากจังหวัดนราธิวาสมาเยี่ยมพ่อแม่ โดยที่ลูกไม่มีอาการป่วย พอลูกเดินทางกลับรู้สึกไม่สบายจึงไปตรวจพบติดเชื้อสายพันธุ์เบตา ต่อมาได้ตรวจผู้เป็นพ่อในกรุงเทพพบว่าติดเชื้อสายพันธุ์เบตา ขณะนี้ทั้งลูกและพ่ออยู่ในการดูแลเรียบร้อยแล้ว ส่วนญาติอีก 2 คน ติดเชื้ออยู่ระหว่างการตรวจสายพันธุ์ ส่วนเพื่อนร่วมงานตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 

ดังนั้นยอดการเฝ้าระวังสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 สายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) จำนวน 7,859 ราย (86.31%) สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) จำนวน 1,120 ราย (12.30%) และ สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) จำนวน 127 ราย (1.39%) หากดูเฉพาะสัปดาห์สุดท้าย พบว่า สายพันธุ์เดลตา มีในกรุงเทพในสัดส่วน 32.3% และภูมิภาค 7.3% ของสายพันธุ์ทั้งหมด

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่แล้ว ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ยังคงเฝ้าระวังทุกสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลให้หน่วยงานได้ควบคุมป้องกันโรค รวมถึงใช้ในการวิจัยต่างๆ 

สำหรับกรณีที่มีประชาชนสงสัยว่าประสิทธิภาพของหน้ากากผ้าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ หรือไม่นั้น ขอแนะนำว่าหน้ากากผ้าสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ การสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง มาตรการนี้ยังใช้ได้เพียง แต่ต้องทำอย่างเคร่งครัด

28  มิ.ย. 2564