กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะวิธีทำความสะอาดหน้ากากผ้า

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการทดลองหน้ากากผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายมัสลิน ผลทดลองพบว่าสามารถซักและใช้ซ้ำได้ถึง 100 ครั้ง โดยเส้นใยผ้ายังคงเดิม

21  เม.ย. 2564