รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ของพนักงานราชการ


9  มี.ค. 2564