กรมวิทย์ฯ ขอแจ้งแก้ไข สถานที่สอบประเมินความรู้ฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแจ้งแก้ไข สถานที่สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิเทศสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวม 7 อัตรา สอบข้อเขียนระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

16  ก.พ. 2564