รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเข้ารับการประเมินความรู้ฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิเทศสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

15  ก.พ. 2564