กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8

โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449

E-mail: prdmsc@dmsc.mail.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/DMSc.PR.Network

คลิ๊กกรอกแบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน


คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสการละเมิดประมวลจริยธรรม การทุจริต ประพฤติมิชอบ สำหรับบุคลากรประชาชน


** หากพบเห็นการละเมิดประมวลจริยธรรม หรือ ทุจริต ประพฤติมิชอบ ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนได้ที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ห้อง 407 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย (อาคาร14)
88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์กลาง : 0 2951 0000 ต่อ 99886-7
โทรศัพท์ภายใน : 99886-7
E-mail: ethics@dmsc.mail.go.th

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส