ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

2  ส.ค. 2561