ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

11  ก.ค. 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1  ภูเก็ต ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง