ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

6  ก.ค. 2561