ประกาศข้อเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ serum all in 1 และผลิตภัณฑ์ Mineral spray จากสารสกัดมะหาด

5  ก.ค. 2561

ประกาศข้อเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ serum all in 1 และผลิตภัณฑ์ Mineral spray จากสารสกัดมะหาด 
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร