ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

12  ม.ค. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร Computational Molecular Evolution หรือ Next Generation Sequencing Data Analysis ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น

เอกสารเพิ่มเติม