ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนง.ราชการ ตน.นักจัดฯ,นิติกร,นักวิทย์ฯ,นักฟิสิกส์ฯ,สัตวแพทย์,นักเทคนิคฯ

12  ม.ค. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์