กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8

โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449

E-mail: prdmsc@dmsc.mail.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/DMSc.PR.Network

คลิ๊กกรอกแบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน