21  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 125

สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งระบบบริการห้องแลปสำหรับหญิงตั้งครรภ์

19  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 98

ชุดทดสอบอัลฟ่าธาลัสซีเมีย1เตรียมโกอินเตอร์ กรมวิทย์ฯอนุญาตให้เอกชนจำหน่ายในตปท.ได้ ช่วยส่งเสริมการส่งออกและการเข้าถึงชุดทดสอบมากยิ่งขึ้น

13  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 176

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และภาคีเครือข่าย จัดประชุม Genomics Thailand สัญจรภาคอีสาน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการแพทย์แม่นยำ

8  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 514

กรมวิทย์ฯ จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย พ.ศ.2562 ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

30  ก.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 213

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562

26  ก.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 203

รมว.สธ. มอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับประชาชน (BP Sure) แก่ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ 13 เขตทั่วประเทศเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ระบบแนะนำ-->
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ปฏิทินกิจกรรม