10  ต.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 84

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการอบรม Simulation Exercise for Disease X เพื่อทวนสอบความพร้อมและการโต้ตอบทางห้องปฏิบัติการ

10  ต.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 138

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัย พิษจากแมลงกัดต่อยอันตรายถึงชีวิตได้

28  ก.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 166

หนังสือรวมข้อคิดพิชิตงานจากพี่ถึงน้อง

25  ก.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 320

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนกันยายน 2561

21  ก.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 578

สธ.เปิดให้บริการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทั่วประเทศ

14  ก.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 189

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาและถ่ายทอดสารสกัดมะหาดธรรมชาติมาตรฐาน มีฤทธิ์ลดริ้วรอย ผิวกระชับ ถ่ายทอดผู้ประกอบการผลิต

[17  ต.ค. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
[5  ต.ค. 2561] สำนักยาและวัตถุเสพติด รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
[3  ต.ค. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
[27  ก.ย. 2561] ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)
[14  ก.ย. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
[13  ก.ย. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา


เครือข่ายประชาสัมพันธ์นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2561
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2018
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์