ขนาดตัวอักษร : เลือกภาษา : ไทย English


6  ก.พ. 2567 ผู้เข้าชม : 220

แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test


28  ต.ค. 2565 ผู้เข้าชม : 5603

ขั้นตอนการส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ ที่ศูนย์รวมบริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


22  มี.ค. 2565 ผู้เข้าชม : 1744

รายการทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


23  ก.พ. 2567 ผู้เข้าชม : 48

กรมวิทย์ฯ – จุฬาฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตโปรตีนไฟโบรอินไหมไทยปลอดเชื้อ ให้ภาคเอกชนนำไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์


21  ก.พ. 2567 ผู้เข้าชม : 95

กรมวิทย์ฯ เปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัล “ผูกพันธุ์” รายงานผลตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์


20  ก.พ. 2567 ผู้เข้าชม : 58

กรมวิทย์ฯ อบรมผู้นำห้องปฏิบัติการระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว


20  ก.พ. 2567 ผู้เข้าชม : 75

กรมวิทย์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัล DMSc Award” ผลงานวิชาการ และ R2R ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567


16  ก.พ. 2567 ผู้เข้าชม : 117

กรมวิทย์ฯ อัพเดทสายพันธุ์โควิด 19 พบสายพันธุ์ JN.1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทย


12  ก.พ. 2567 ผู้เข้าชม : 91

แบบแจ้งความประสงค์บริการเก็บตัวอย่าง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA testข่าวประกาศ