19  เม.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 89

สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.

18  เม.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 449

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทำหนังสือ “GREEN BOOK 2019” รวบรวมรายชื่อยาที่เข้ามาตรฐานสากล และเพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลยาผ่าน Mobile App. ใช้ได้ทั้งระบบ android

17  เม.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 293

รัฐบาลมอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยควบคุมกำกับมาตรฐาน GLP เพียงแห่งเดียวของประเทศ และไทยได้ผ่านการประเมินจาก OECD แล้ว

3  เม.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 234

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร พร้อมบริโภคน้ำบริโภค และน้ำแข็ง ในช่วงหน้าร้อน

26  มี.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 303

3 ผลงานเด่น คว้ารางวัล DMSc Award ประจำปี 2562

22  มี.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 213

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หารือนักวิจัยชั้นนำของประเทศ เพื่อวิจัยรหัสพันธุกรรมคนไทยตั้งเป้า 50,000 คน

[23  เม.ย. 2562] การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
[22  เม.ย. 2562] รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ ๒
[17  เม.ย. 2562] รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ
[11  เม.ย. 2562] การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[10  เม.ย. 2562] การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
[2  เม.ย. 2562] รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


เครือข่ายประชาสัมพันธ์

นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ปฏิทินกิจกรรม