23  พ.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 92

ร้อยเรื่องเล่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

21  พ.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 210

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจความแม่นยำเครื่องวัดความดันโลหิตให้ประชาชนฟรี

10  พ.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 414

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญผู้สนใจนำเครื่องวัดความดันโลหิตมาทดสอบความแม่นยำฟรี

8  พ.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 3094

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ชนิดใหม่ “ไดคลาซีแพม” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

30  เม.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 250

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนเมษายน 2562

29  เม.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 185

กรมวิทย์ฯ มอบใบรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ให้แก่ ห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรม ม.จำปาสัก สปป.ลาว

[24  พ.ค. 2562] ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.๒๕๖๒
[21  พ.ค. 2562] การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[15  พ.ค. 2562] การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
[15  พ.ค. 2562] การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
[3  พ.ค. 2562] บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
[3  พ.ค. 2562] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จพนง.ธุรการฯ,ช่างไฟฟ้าฯ,จพนง.การเงินฯ,นวช.พัสดุฯ,นวช.คอมพ์ฯ,นักวิทย์ฯ


เครือข่ายประชาสัมพันธ์

นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ปฏิทินกิจกรรม