18  ก.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 128

การเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหารช่วงเทศกาลกินเจ

4  ก.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 269

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ติดตามผลกระทบพร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยพายุโพดุล

3  ก.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 172

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ มทร.อีสาน วิจัยกัญชาพันธุ์ไทย เพื่อใช้ในทางการแพทย์

2  ก.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 113

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2562

29  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 459

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดตัวศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ

21  ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 269

สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งระบบบริการห้องแลปสำหรับหญิงตั้งครรภ์

[19  ก.ย. 2562] การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
[16  ก.ย. 2562] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
[13  ก.ย. 2562] การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[10  ก.ย. 2562] บัญชีผูู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
[9  ก.ย. 2562] การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
[6  ก.ย. 2562] การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา


เครือข่ายประชาสัมพันธ์

ระบบแนะนำ-->
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ปฏิทินกิจกรรม