ข่าวประชาสัมพันธ์

12  ก.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 108

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

11  ก.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 167

คุณูปการของท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ต่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

9  ก.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 826

สธ. คิดค้นนวัตกรรม “กับดัก LeO-Trap” ฆ่าลูกน้ำยุงลายได้ทั้งหมด

9  ก.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 473

สธ. พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อวัณโรคแฝง และพัฒนาชุดทดสอบวัณโรค ตรวจง่าย ได้ผลเร็ว ราคาถูก

4  ก.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 1973

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบยาลดความอ้วน “ลอร์คาเซริน” ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

1  ก.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 891

กรมวิทย์ฯ จับมือกับ เอสซีจี เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมกำจัดยุงลาย

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2562

Declaration of Management with Honesty Intent of 2019


ค่านิยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตำแหน่งที่ตั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์