21  ก.พ. 2562 ผู้เข้าชม : 49

กรมวิทย์ฯ เร่งยุติวัณโรคพัฒนาเครือข่ายห้องแล็ป หวังค้นหาผู้ป่วยรายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

13  ก.พ. 2562 ผู้เข้าชม : 122

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพถุงยางอนามัย พร้อมแนะวิธีเลือกใช้

11  ก.พ. 2562 ผู้เข้าชม : 149

Fact sheet การเลือกและการใช้หน้ากาก N95 ที่ถูกต้อง : ความรู้สำหรับประชาชน

8  ก.พ. 2562 ผู้เข้าชม : 129

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จับมือกับภาคเอกชนตรวจยีนมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML ยืดชีวิตผู้ป่วย

7  ก.พ. 2562 ผู้เข้าชม : 180

กรมวิทย์ฯ เพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิส

25  ม.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 177

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนมกราคม 2562

[22  ก.พ. 2562] รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[21  ก.พ. 2562] ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[18  ก.พ. 2562] การเสนอราคาเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
[18  ก.พ. 2562] ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[15  ก.พ. 2562] รายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ตน.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมฯ
[7  ก.พ. 2562] การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ


เครือข่ายประชาสัมพันธ์

ระบบแนะนำนโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์