1  มี.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 180

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562

18  มี.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 107

กรมวิทย์ฯ เปิดเวทีโชว์ผลงานสุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์

15  มี.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 54

เดินตามรอยเท้าพ่อ น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการแหลมผักเบี้ย สู่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

13  มี.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 317

77 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม

1  มี.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 231

กรมวิทย์ฯ พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ และเผย 70% (v/v) แอลกอฮอล์ใช้ฆ่าเชื้อวัณโรคได้ผลดี

21  ก.พ. 2562 ผู้เข้าชม : 171

กรมวิทย์ฯ เร่งยุติวัณโรคพัฒนาเครือข่ายห้องแล็ป หวังค้นหาผู้ป่วยรายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

[12  มี.ค. 2562] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตน.นักวิชาการเงินและบัญชี,นักเทคนิคการแพทย์,เภสัชกร,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
[11  มี.ค. 2562] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
[11  มี.ค. 2562] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาให้เป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
[6  มี.ค. 2562] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
[1  มี.ค. 2562] รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[1  มี.ค. 2562] รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เครือข่ายประชาสัมพันธ์

ระบบแนะนำนโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์