21  พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 53

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่าย หารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์พันธุกรรมเชื้อจุลชีพระดับชาติ

20  พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 79

กรมวิทย์ฯ ร่วมวิจัยกับภาคเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน จดทะเบียนเข้าสู่ “บัญชีนวัตกรรมไทย

16  พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 148

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะวิธีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในช่วงหน้าหนาว

12  พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 165

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคน้ำปลาไทยได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

7  พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 170

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเฝ้าระวังและเตือนป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

6  พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 135

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากบ่อน้ำร้อนธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้

[16  พ.ย. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
[14  พ.ย. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตน.ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[14  พ.ย. 2561] ประกาศกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[8  พ.ย. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[7  พ.ย. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[5  พ.ย. 2561] ประชาสัมพันธ์ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม”


เครือข่ายประชาสัมพันธ์นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2561
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2018
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์