20  มิ.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 286

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนประชาชนช่วงฤดูฝนระวังกินเห็ดพิษถึงตาย

11  มิ.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 373

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้ข่าว “ไมโครเวฟอันตรายร้ายแรงกว่าระเบิดปรมาณู” ไม่เป็นความจริง

7  มิ.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 301

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME และ OTOP ในการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร

4  มิ.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 701

กรมวิทย์ฯ จัดทำแอพพลิเคชั่น Thai Herbal Pharmacopoeia เพิ่มช่องทางการเข้าถึงตำรายาสมุนไพร

31  พ.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 340

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562

31  พ.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 655

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า

[21  มิ.ย. 2562] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
[18  มิ.ย. 2562] การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[17  มิ.ย. 2562] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
[14  มิ.ย. 2562] การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
[10  มิ.ย. 2562] การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[10  มิ.ย. 2562] การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา


เครือข่ายประชาสัมพันธ์

นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ปฏิทินกิจกรรม