คลิกดูแผนที่ Google Map

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่ : 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2951-0000,0-2589-9850-8
โทรสาร : 0-25915974,0-2591-5449
E-mail : prdmsc@dmsc.mail.go.th