11  ม.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 122

ชี้วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้าที่ผ่านการตรวจรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้ได้รับ

10  ม.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 133

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัส

9  ม.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 159