21  ก.พ. 2561 ผู้เข้าชม : 239

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561

16  มี.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 313

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยชั้นนำ เพื่อพัฒนาการแพทย์แม่นยำ

12  มี.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 303

มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิดชู “เภสัชกรหญิงอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์” รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561

12  มี.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 197